Tijdens praktijkuren kunt u met een acute pijnklacht altijd dezelfde dag geholpen worden. Hiervoor zijn er speciale tijden in de agenda vrijgehouden.

 

 

 

 

 

Indien de praktijk gesloten is of de tandarts is afwezig, kunt u de spoeddienst beschikbaar via telefoonnummer;

DENTAL 365      070-2040010

Deze spoeddienst heeft voor alle tandartsen in Zoetermeer de diensten overgenomen.

De nooddienst is alleen beschikbaar voor de volgende gevallen:

  • Uitgeslagen tanden/kiezen: plaats de tand zo snel mogelijk terug, als dit niet lukt bewaar deze dan in melk en raak de tand niet verder aan;
  • Heftige pijn gepaard gaande met koorts en/of zwelling: boven de 39°C koorts en algehele malaise direct contact opnemen met de dienst;
  • Nabloeding: een beetje bloed of bloedsmaak is niet ongewoon, als u last heeft van veel bloedverlies probeert u dan eerst 30 minuten op een gestreken (=steriele) zakdoek/doekje dicht te bijten. Blijft het desondanks toch bloeden belt u dan de dienstdoende tandarts.

Houdt u rekening met contante betaling in de dienst.